Verdensmål i Værdikæden_Logo

ViV bød på inspirationsworkshop

af | 3. nov 2021

Projekt Verdensmål i Værdikæden har over de sidste to år engageret over 75 virksomheder og aktører fra restaurationsbranchens værdikæde under mantraet ”fælles udfordringer kræver fælles løsninger”. Projektet står nu overfor en proces hvor resultater og metodikker skal udbredes. Derfor afholdes onsdag d. 3. november en inspirationsworkshop for andre brancher på Banegaarden.

Der blev på dagen drøftet hvordan de deltagende fra andre brancher kan gribe den store bæredygtighedsdagsorden an fra et værdikædeperspektiv og der blev åbnet op for, at man tænker mindre i siloer og mere fælles omkring bæredygtighedsdagsordenen.

 Efter workshoppen vil alle deltagende få udleveret projektets metodik, som kan skræddersys til andre brancher og bæredygtighedsproblematikker.

Er man interesseret i disse redskaber, er man velkommen til at kontakte projektleder i ViV Karen Panum Thisted på kapt@globalcompact.dk.