Verdensmål i Værdikæden_Logo

Viden om Danmarks restaurationsbranche

Viden om Danmarks restaurations-
branche

Vi har søgt at samle viden om de bæredygtighedsudfordringer og -initiativer, som ses i restaurationsbranchen i Danmark.

Vi vil også løbende linke til relevante undersøgelser, som kan bidrage med at give et indblik i karakteristika, udfordringer og potentialer i branchen.

Kortlægningsanalyser

I forbindelse med projektet Verdensmål i Værdikæden er der i start 2020 blevet udarbejdet en række kortlægningsanalyser, som hver især belyser miljømæssige bæredygtighedsudfordringer i restaurationsbranchen i Danmark. Analyserne skal give en indsigt i status i restaurationsbranchen, og vil fungere som fælles videnplatform for projektets deltagere, når de arbejder videre i innovationsprocessen i arbejdsgrupperne.

Resultaterne blev præsenteret 25/2 2020, og her kan du finde både præsentationerne fra dagen, den endelige rapport samt den bagvedliggende tekniske rapport for hver af de fire analyser.

Arketyper

Som en del af projektet Verdensmål i Værdikæden er der i starten af 2020 blevet udarbejdet fire arketyper for restaurationsbranchen. Arketyperne er blandt andet blevet anvendt i forbindelse med nedenstående kortlægningsanalyser.

Værdikædegruppe A – Den Cirkulære Restauration

Kortlægningsanalysen er udarbejdet af Naboskab, som ser på håndteringen af indkommende emballage i restaurationsbranchen.

Værdikædegruppe B – Fremtidens Take Away System

Kortlægningsanalysen er udarbejdet af Force Technology, som ser på forskellige typer take away-emballage og deres betydning for miljø og bæredygtighed.

Force Technology brugte deres tekniske rapport som præsentation d. 25. februar. Derudover har de udarbejdet 2 posters, som kan downloades og bruges ude i restaurationerne.

Værdikædegruppe C – Fra Græs til Gæst

Kortlægningsanalysen er udarbejdet af Copenhagen Food System Center, som ser på fødevareindkøb i restaurationsbranchen.

Værdikædegruppe D – Fra Madspild til Ressource

Kortlægningsanalysen er udarbejdet af PlanMiljø, som ser på potentialet og udfordringerne ved at reducere madspild i restaurationsbranchen.

Indikatorer for Verdensmål i Værdikæden til restauratører

Verdensmålene kan for mange virksomheder virke uhåndgribelige at arbejde med og det kan være svært at dokumentere fremdrift. For at gøre det muligt for restauratører at arbejde mere struktureret med projektets valgte verdensmål og undermål, har PlanMiljø i starten af 2020 udarbejdet en række indikatorer, som kan bruges til dette arbejde. Vil du fx gerne arbejde med verdensmål nr. 12, Ansvarligt forbrug og Produktion, men ved du ikke helt hvordan du kan dokumentere dit arbejde, kan du bruge dette dokument som hjælp. God arbejdslyst!

i

Indikatorer til restauratører