Verdensmål i Værdikæden_Logo

Viden om Danmarks restaurationsbranche

Viden om Danmarks restaurations-
branche

Vi har søgt at samle viden om de bæredygtighedsudfordringer og -initiativer, som ses i restaurationsbranchen i Danmark.

Vi vil også løbende linke til relevante undersøgelser, som kan bidrage med at give et indblik i karakteristika, udfordringer og potentialer i branchen.

Kortlægningsanalyser

I forbindelse med projektet Verdensmål i Værdikæden er der i start 2020 blevet udarbejdet en række kortlægningsanalyser, som hver især belyser miljømæssige bæredygtighedsudfordringer i restaurationsbranchen i Danmark. Analyserne skal give en indsigt i status i restaurationsbranchen, og vil fungere som fælles videnplatform for projektets deltagere, når de arbejder videre i innovationsprocessen i arbejdsgrupperne.

Resultaterne blev præsenteret 25/2 2020, og her kan du finde både præsentationerne fra dagen, den endelige rapport samt den bagvedliggende tekniske rapport for hver af de fire analyser.

Arketyper

Som en del af projektet Verdensmål i Værdikæden er der i starten af 2020 blevet udarbejdet fire arketyper for restaurationsbranchen. Arketyperne er blandt andet blevet anvendt i forbindelse med nedenstående kortlægningsanalyser.

Værdikædegruppe A – Den Cirkulære Restauration

Kortlægningsanalysen er udarbejdet af Naboskab, som ser på håndteringen af indkommende emballage i restaurationsbranchen.

Værdikædegruppe B – Fremtidens Take Away System

Kortlægningsanalysen er udarbejdet af Force Technology, som ser på forskellige typer take away-emballage og deres betydning for miljø og bæredygtighed.

Force Technology brugte deres tekniske rapport som præsentation d. 25. februar. Derudover har de udarbejdet 2 posters, som kan downloades og bruges ude i restaurationerne.

Værdikædegruppe C – Fra Græs til Gæst

Kortlægningsanalysen er udarbejdet af Copenhagen Food System Center, som ser på fødevareindkøb i restaurationsbranchen.

Værdikædegruppe D – Fra Madspild til Ressource

Kortlægningsanalysen er udarbejdet af PlanMiljø, som ser på potentialet og udfordringerne ved at reducere madspild i restaurationsbranchen.