Verdensmål i Værdikæden_Logo

Værdikædegrupper

Værdikæde-
grupper

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger

Mere end 75 aktører deltog i Verdensmål i Værdikæden(ViV) for i fællesskab at få testet, udviklet og skaleret løsninger, som kan gøre restaurationsbranchen mere bæredygtig. Aktørerne omfatter restauratørsegmentet, leverandører (store som små) samt videnaktører (universiteter, tænketanke m.m.).

ViV blev struktureret omkring bæredygtighedsudfordringer, som restauratørerne selv har identificeret og udvalgt som de vigtigste. Aktørerne har valgt sig ind på en eller flere bæredygtighedsudfordringer, som de fandt relevante at arbejde med, igennem projektets forløb.

Under de to hovedemner ”Fremtidens Ressourcer og Emballage” og ”Fremtidens Fødevaresystem” er der etableret fire såkaldte værdikædegrupper. I hver af disse var der ca. 15-20 aktører fra forskellige dele af værdikæden repræsenteret, og disse er yderligere delt op i mindre teams, som arbejdede med specifikke problemstillinger og løsningsforslag.

Læs mere om hvad de fire værdikædegrupper arbejdede  med:

Fremtidens Ressourcer & Emballage

Fremtidens Fødevarer

Innovationsmidler i Verdensmål i Værdikæden

Som en del af Verdensmål i Værdikæden har projektets teams haft mulighed for at søge om finansiel støtte til at medfinansiere de enkelte projekter. Innovationsmidlerne er finansieret af Industriens Fond.

Formålet med innovationsmidlerne er at sænke barriererne for at opnå resultater, der kan bidrage til at løse en bæredygtighedsudfordring i restaurationsbranchen og midlerne skal dermed støtte projektdeltagerne i at nå fra planlægning til handling.

Med hjælp fra en evalueringskomité bestående af fagligt dygtige folk, er innovationsmidlerne nu blevet fordelt.

Bevillingsoversigt, innovationsmidler

Se oversigten over hvilke teams, der har fået hvilke bevillinger.