Verdensmål i Værdikæden_Logo

Værdikædegrupper

Værdikæde-
grupper

Fælles udfordringer kræver fælles løsninger

Mere end 75 aktører deltager i Verdensmål i Værdikæden(ViV) for i fællesskab at få testet, udviklet og skaleret løsninger, som kan gøre restaurationsbranchen mere bæredygtig. Aktørerne omfatter restauratørsegmentet, leverandører (store som små) samt videnaktører (universiteter, tænketanke m.m.).

ViV er struktureret omkring bæredygtighedsudfordringer, som restauratørerne selv har identificeret og udvalgt som de vigtigste. Aktørerne har valgt sig ind på en eller flere bæredygtighedsudfordringer, som de finder relevante at arbejde med, igennem projektets forløb.

Under de to hovedemner ”Fremtidens Ressourcer og Emballage” og ”Fremtidens Fødevaresystem” er der etableret fire såkaldte værdikædegrupper. I hver af disse er der ca. 15-20 aktører fra forskellige dele af værdikæden repræsenteret, og disse er yderligere delt op i mindre teams, som arbejder med specifikke problemstillinger og løsningsforslag.

Læs mere om hvad de fire værdikædegrupper arbejder med:

Fremtidens Ressourcer & Emballage

Fremtidens Fødevarer