Verdensmål i Værdikæden_Logo

Relevant lovgivning

På denne side finder du information om relevant lovgivning relateret til bæredygtighed i restaurationsbranchen.

Oversigt over relevant miljørelateret lovgivning for restaurationer

PlanMiljø har i forbindelse med Verdensmål i Værdikæden skabt et overblik over det komplekse regulatoriske landskab, der udgøres af myndighedsniveauer i både Danmark såvel som EU, når det kommer til emballage, økologi og håndtering af affald og madspild.

Som restauration kan du se i Reguleringsoversigten, hvad de forskellige direktiver og love betyder for dig.

Reguleringsoversigt

Udarbejdet januar 2020.

Sortering og indsamling af restaurationers affald (erhvervsaffald)

Sortering

I maj 2020 kom regeringen med et nyt klimaudspil til en grønnere affaldssektor. Udspillet indebærer en plan for ensretning af affaldssortering for både virksomheder, husstande og i det offentlige rum, hvor der i fremtiden skal sorteres i de samme 10 fraktioner.

Der er allerede lovkrav om udsortering af genanvendelige fraktioner fra virksomheder herunder restauranter, og for erhverv betyder udspillet derfor udelukkende nye krav til sortering af drikkevarekartoner og tekstiler.

Indsamling

Aktuelt skal erhvervsaffald indsamles af private indsamlere. Kommunerne har dog mulighed for at tilbyde erhverv beliggende i blandet bolig- og erhvervsejendomme, at de kan anvende husholdningsordningerne for tørt genanvendeligt affald. Det skal ske til en omkostningsægte pris, og det er altså ikke tilladt for kommunen at afhente erhvervsaffald gratis. Organisk affald fra erhverv skal indsamles af private indsamlere. Endelig kan virksomhederne vælge at anvende genbrugspladserne mod betaling for tørt genanvendeligt affald og forbrændingsegnet affald.

Læs mere om kravene til indsamling af erhvervsaffald her.