Verdensmål i Værdikæden_Logo

Fremlæggelse og diskussion af ViV kortlægningsanalyser

Fire kortlægningsanalyser er blevet gennemført for at give et fælles videngrundlag for deltagerne i Verdensmål i Værdikæden. Analyserne vil blive fremlagt af de respektive leverandører, og der vil være tid til at stille spørgsmål og diskutere resultaterne.

Dagen er primært for deltagere i projektet, men interesserede følgere af projektet er også velkomne. Man kan deltage hele dagen eller i enkelte sessioner afhængig af interesse.

Analyseresultaterne vil efterfølgende blive lagt op på hjemmesiden.

Resultaterne af kortlægningsanalyserne vil blive brugt som baggrund for innovationsprocessen, som starter med arbejdsgruppemøderne i uge 10 (3.-6- marts).

Dato:
25. februar 2020

Tid: 
09.00 – 15.30

Der vil være åbent fra kl. 08.30 og tid til en kaffe fra 15.30 – 16.00

Sted:

Madklubben Østerbro – Banquet Lokalet, Østerbrogade 79, 2100 KBH Ø

Tilmeldingsfrist:

16. februar 2020

Program

08.30-09.00 Velkomst og kaffe/the

09.00-10.15: Gruppe A – Den Cirkulære Restauration v. Naboskab

Hvordan kan restaurationer blive mere cirkulære ved at reducere og sortereindkommende emballage? Naboskab har lavet en kvalitativ kortlægning af problematikkerne ved indkommende emballage.

 

10.15-10.30 Pause

 

10.30-11.45 Gruppe B – Fremtidens Take-Away System v. Force Technology

Hvilken type emballage er mest bæredygtig at bruge til take-awaybeholdere? Force Technology har kortlagt hvilken emballage, der bliver brugt i branchen til hhv. kold og varm mad og vil give et indblik i, hvilken vej der er bedst at gå ud fra et holistisk bæredygtighedsperspektiv.

 

11.45-12.30: Frokost

 

12.30-13.45 Gruppe C – Fra Græst til Gæst v. Copenhagen Food System Center

Hvordan får restaurationsbranchen købt mere og bedre lokalt? CPHFSC har analyseret indkøb hos københavnske restaurationer for at se på potentialet i at opkøbe flere lokale råvarer.

 

13.45-14.00 Pause

 

14.00-15.15 Gruppe D – Fra Madspild til Ressource v. PlanMiljø

Hvordan kan restaurationer starte deres kamp mod madspild? PlanMiljø har sammen med forskellige restaurationer kortlagt det reelle madspild for på den måde at kunne lægge en konkret plan for forbedring.

 

15.15-16.00 Tak for i dag & netværk

Karen Panum Thisted

Project Manager