Verdensmål i Værdikæden_Logo

Om projektet

Der er stigende efterspørgsel på bæredygtige restaurantoplevelser fra den danske befolkning, og flere restauratører ønsker at tage et større samfundsansvar. Det kræver nye løsninger på branchens største bæredygtighedsudfordringer. Dog kan mange af disse udfordringer ikke løses af restaurationerne alene.

Derfor blev Verdensmål i Værdikæden søsat som et ambitiøst flagskibsprojekt mellem Global Compact Network Denmark (GCDK) og Danmarks Restauranter og Cafeer (DRC) finansieret af Industriens Fond.  Projektet skal med afsæt i de 17 verdensmål koble industri og restauratører sammen for at løfte niveauet for den bæredygtige restaurant i Danmark. Og dermed også for den bæredygtige leverandør.

Projektet skal identificere, teste og markedsmodne nye løsninger, som kan udbredes på tværs af branchen og øge vækstpotentialet i de virksomheder, som udvikler løsningerne. Derfor munder projektet blandt andet ud i et løsningsgalleri, som kan fremvise de nye og gennemtestede danske løsninger.

Se 2-pager om projektet.

Mål og ambition

ViV har som ambition både at løfte bunden og toppen. Dvs. både skabe såkaldte inkrementelle løsninger samt eksponentielle løsninger.

Der skal arbejdes på resultater på flere niveauer. Nogle vil være relateret til produktinnovation, hvor der vil være fokus på nye forretningsideer og produkter, som kan skaleres ud til branchen. Andre vil være relateret til policies eller brancheinitiativer, hvor fokus vil være på systemniveau og inkludere reguleringer og aftaler. Sidst men ikke mindst vil nogle resultater være deling af best practice, således at restaurationssegmentet kan lære af sig selv, både når det kommer til konkrete løsninger men også processer.

Nyt restaurantfællesskab fører an

Restauratørernes Garantiordning (REGA) er et fællesskab af restauratører, som ønsker at styrke arbejdet med samfundsansvar og bæredygtighed blandt andet gennem Global Compacts 10 principper.

REGAs medlemmer skal igennem ViV fungere som en slags testlaboratorier for de løsninger, som skal gøre dem mere bæredygtige.

Værdikædetilgang

ViV vil i verdensmålenes ånd bringe aktører fra forskellige steder i restaurationsbranchens værdikæde sammen for i fællesskab at løse de udfordringer, som præger hele branchen.

Det er med andre ord ikke et projekt, hvor enkelte virksomheder kører deres eget innovationsforløb, men hvor man samles om fælles udfordringer for at se på, hvordan man kan løse dem i fællesskab.

Procesværktøj til at hjælpe andre brancher

Selvom ViV handler om restaurationsbranchen, skal projektstrukturen og projektprocesserne kunne genbruges i lignende projekter med andre brancher som omdrejningspunkt. Derfor vil der, i regi af projektet, blive udviklet open-source processer og værktøjer til at facilitere en tættere dialog mellem udbud og efterspørgsel indenfor andre brancher som for eksempel tekstilbranchen og byggeriet.

Fakta om projektet

 • Projektet er et samarbejde mellem Industriens Fond, Global Compact Network Denmark og Danmarks Restauranter og Cafeer, samt deres brancheinitiativ for bæredygtighed, Restauranternes Garantiordning (REGA).
 • Støttes af Industriens Fond med 5,7 mio. kroner.
 • Projektet startede i start 2019 og varer i tre år, indtil slut 2021.
  Innovationsforløbet varer fra marts 2020 til marts 2021 (forventet slutdato pt., men måske med udsættelse grundet COVID-19).
 • Det er gratis at deltage i projektet.
 • Projektet har fire faser:
  1) Screening og konkretisering af bæredygtighedsudfordringer,
  2) etablering af verdensmålspartnerskaber, som skal løse udfordringerne,
  3) produktinnovation, herunder test af løsningerne i restauranterne og
  4) udbredelse af løsningerne, løsningsmodellerne og selve projektmodellen til andre restauranter og relevante brancher nationalt og globalt.
 • Mange partnere vil igennem projektet være tilknyttet, herunder Project Breakthrough, Deloitte, konsulenthuset PlanMiljø og organisationen Stop Spild Af Mad. Derudover vil der være tæt samarbejde med Plastindustrien og andre industri- og brancheorganisationer.

Fremdrift

2019
 • I februar blev REGAs restauratører inviteret til en første workshop for at tale om deres bæredygtighedsudfordringer. Herudfra blev der udarbejdet en mindre rapport, som blandt andet tydeliggjorde udfordringerne i et materialitetsskema.
 • D. 20. juni blev REGAs medlemmer igen inviteret til workshop, for at grave dybere i de to overordnede udfordringer, som der tegnede sig: emballage og madspild.
 • Baseret på denne workshop, blev fire Værdikædegrupper udarbejdet: to med fokus på Fremtidens Ressourcer & Emballage og to med fokus på Fremtidens Fødevaresystem. Navnene på grupperne er:
  A. Den Cirkulære Restauration
  B. Fremtidens Take Away System
  C. Fra Græs til Gæst
  D. Fra Madspild til Ressource
 • D. 9. oktober holdt bæredygtighedsguru John Elkington en inspirerende morgenmadsbriefing, hvor han opfordrede til at tænke eksponentielt i løsningsdesign når projektet går i gang. Ellers når vi ikke Verdensmålene. Vi optog morgenmødet til alle de ViV-deltagere, som ikke kunne deltage på dagen. Se videoen her.
 • D. 10. og 11. oktober blev to ”Meet & Greet”-møder for leverandører og videnaktører i alle fire Værdikædegrupper afholdt. Dette var første gang mange af aktørerne fik mulighed for at møde hinanden og møderne gav deltagerne en lidt mere blød start på projektet, med mulighed for at høre nærmere om projektet og stille spørgsmål.
 • D. 29. oktober blev projektet officielt skudt i gang med stor kick off konference på Pladeværkstedet på Refshaleøen. Se video fra Kick off konferencen her og billederne her.
 • I november og december blev en kortlægningsanalyse sat i søen for hver af de fire værdikædegrupper. Analyserne blev mulige takket være en tillægsbevilling fra Industriens Fond. De skulle først og fremmest bidrage til en bedre forståelse af de konkrete bæredygtighedsudfordringer, men dernæst også danne fælles videngrundlag for aktørerne i projektet når de skulle i gang med deres innovationsproces. Læs analyserne her.
2020
 • D. 25. februar blev de fire kortlægningsanalyser fremlagt for projektets deltagere samt interesserede følgere. Se analyserne og præsentationerne her.
 • D. 3.-6. marts blev første arbejdsgruppemøde for de fire værdikædegrupper afholdt. Med god hjælp fra Deloitte blev projektets innovationsproces præsenteret og deltagerne valgte sig ind på det team, de ønsker at arbejde videre med i projektets forløb. I alt 15 teams blev etableret. Læs mere om de enkelte teams under de enkelte værdikædegrupper.
 • I midten af marts brød COVID-19 ud, og projektet blev sat delvist på hold. Nogle teams kørte videre uden problemer mens andre lå stille grundet hjemsendelser.
 • I juni blev der, som en del af udbredelsen af projektet og dets aktører, udarbejdet et pitchkatalog over leverandører som arbejder med forskellige former for bæredygtighed. Se kataloget her.
 • D. 14. september blev der afholdt debatevent omkring grønnere menukort hos Banegaarden i forbindelse med Madland festivalen. Her deltog Kenn Husted fra Husted Vin og Mette Dalgaard fra restaurant Gemyse i debatten, modereret af Mette Mølbak fra Politiken MAD.
 • D. 23. september deltog ViV i Verdensmålsugen, som var Global Compact Network Denmark og Altinget og Mandag Morgens fejring af verdensmålenes 5-års jubilæum. Her blev der, med hjælp fra fire af ViV’s projektdeltagere, diskuteret hvem, der har ansvaret for fremtidens bæredygtige restauration og hvordan verdensmålene kommer ud at leve i hverdagen. Se optagelsen af debatten her.
 • D. 3. og 5. november blev det andet arbejdsgruppemøde afholdt. Grundet de daværende corona-restriktioner blev mødet flyttet online og de fire værdikædegrupper blev slået sammen til to møder. Her blev der afholdt ekspertoplæg på et relevant emne for de to søsternetværk samt lavet et statuscheck. Møderne blev faciliteret af Deloitte.
 • D. 10. november gav Andrew Stephen, CEO i den britiske NGO, The Sustainable Restaurant Association en key note omkring bæredygtighed til frokost. Dette blev efterfulgt af tre best-practice eksempler fra kantiner som arbejder aktivt med bæredygtighed. Se optagelsen her.
 • D. 23. november blev der uddelt innovationsmidler til 8 af projektets teams. Innovationsmidlerne blev finansieret af Industriens Fond og der blev bevilliget midler for 263.826 kr. Formålet med dette var at støtte deltagerne i at nå fra planlægning til handling i de respektive processer. Se fordelingen af midlerne her.
 • I midt december 2020 blev landet igen lukket ned. Projektet er derfor delvist sat på hold og genoptager resten når branchen igen får lov til at åbne.
2021
 • Projektet er delvist sat på hold og genoptager resten når branchen igen får lov til at åbne.