Verdensmål i Værdikæden_Logo

Cases

Som arbejdet i arbejdsgrupperne og de enkelte teams skrider frem, vil der her på siden blive delt cases med eksempler på de udfordringer og dertilhørende løsninger, som udvikles i projektet.

Hold øje med siden!