Verdensmål i Værdikæden_Logo

Denne gruppe skal se på, hvordan vi gennem madspildsreduktion arbejder hen imod en C02-neutral restauration. Samtidig vil gruppen undersøge, hvordan kasserede fødevarer kan være en ressource og udnyttes til fordel for restaurationen og miljøet.

Er der spild- og affaldsstrømme, der kan omdannes til nye salgbare produkter og som eventuelt kan sættes i system i branchen? Der vil dermed være fokus på en mindre klimabelastende restauration gennem madspilds- og madaffald­sudnyttelse, og på hvordan både personale og kunder inddrages på denne rejse.

Viden

Find relevant viden for Værdikædegruppe D

Teams

I hver værdikædegruppe er der blevet dannet en række teams, som skal arbejde på specifikke udfordringer i branchen og på tværs af værdikæden.

For værdikædegruppe D er disse teams følgende:

TEAM D1

Kommunikation om udsortering af organisk affald

Hvordan kan et generisk kommunikationsmateriale hjælpe restaurationsbranchen til at udsortere sit organiske affald?

TEAM D2

Min. af madspild gennem cirkulære produkter

Hvordan kan vi minimere madspild i restaurationssegmentet ved brug af cirkulære produkter?

TEAM D3

Måling og data på madspild

Hvordan skaber vi et bedre data- og vidensgrundlag om madspild i de enkelte restaurationer?

TEAM D4

Adfærd for mindre madspild: best practice

Hvordan kan vi fremme en adfærd for mindre madspild i restaurationsbranchen gennem deling af best practice fra gulvet?

TEAM D5

Standardproces til reducering af madspild

Hvordan får vi skabt en enkel standardproces, der kan nå bredt ud og hjælpe med arbejdet mod madspild?