Verdensmål i Værdikæden_Logo

Denne gruppe så på, hvordan restaurationer kan blive mere cirkulære primært ved at analysere al indkommende emballage og dernæst ved at analysere de produkter og løsninger, der bliver indkøbt, når man skal starte en ny restauration.

Hvordan bliver restaurationer og leverandører i samarbejde bedre til at reducere, genanvende og genbruge alle de ressourcer, som anvendes i en restauration?

Gruppen ville opstille retningslinjer for, hvordan restaurationer kan være katalysatorer for den cirkulære omstilling af det danske samfund.

Viden

Find relevant viden for Værdikædegruppe A

Teams

I hver værdikædegruppe er der blevet dannet en række teams, som skal arbejde på specifikke udfordringer i branchen og på tværs af værdikæden.

For værdikædegruppe A er disse teams følgende:

TEAM A1

Sortering af affald

Hvordan kan restaurationerne bedre sortere affald?

TEAM A2

Emballage fra grossister

Hvordan kan grossisterne emballere og pakke på en måde, der giver lavere emballageforbrug?