Verdensmål i Værdikæden_Logo

DAKOFA retter fokus mod madaffald og arbejdet i ViV

af | 10. aug 2021

Dansk kompetencecenter for Ressourcer & Affald (DAKOFA) samler over 250 medlemmer inden for den danske affalds- og ressourcesektor og d. 2. juni ønskede de at høre, hvordan deltagerne i Verdensmål i Værdikæden har arbejdet med øget udsortering af madaffald samt reduktion af madspild.

Derfor deltog projektleder Karen Panum på webinaret ”Obligatorisk indsamling af madaffald – hvordan udsorterer vi mere og hvad skal der til?”. På webinaret blev det tydeligt at arbejdet med udsortering af madaffald kan være med til at nedbringe klimaaftrykket fra enhver arbejdsplads, med restaurationsbranchen som afsæt.

Madaffald kan blive til biogas og plantenæringsstoffer i form af afgasset biopulp eller kompost. Det sparer CO2 og det tilbagefører vigtig fosfor og nitrat til naturen gennem gødningen. Der er dermed et rigtig stort potentiale i udsortering af madaffald.

Læs artiklen her og undersøg hvordan du kan hjælpe både klima og miljø gennem udsortering af dit madaffald.