Verdensmål i Værdikæden_Logo

Cases fra projektet

Som projektet skrider frem, vil der her på siden løbende blive delt cases fra de fire værdikædegrupper.

Hold derfor endelig øje med siden.

Innovationsmidler i Verdensmål i Værdikæden

Som en del af Verdensmål i Værdikæden har projektets teams haft mulighed for at søge om finansiel støtte til at medfinansiere de enkelte projekter. Innovationsmidlerne er finansieret af Industriens Fond.

Formålet med innovationsmidlerne er at sænke barriererne for at opnå resultater, der kan bidrage til at løse en bæredygtighedsudfordring i restaurationsbranchen og midlerne skal dermed støtte projektdeltagerne i at nå fra planlægning til handling.

Med hjælp fra en evalueringskomité bestående af fagligt dygtige folk, er innovationsmidlerne nu blevet fordelt.

Bevillingsoversigt, innovationsmidler

Se oversigten over hvilke teams, der har fået bevilliget midler.