Verdensmål i Værdikæden_Logo

Cases fra projektet

Som projektet skrider frem, vil der her på siden løbende blive delt cases fra de fire værdikædegrupper.

Hold derfor endelig øje med siden.