Verdensmål i Værdikæden_Logo

Altinget skriver om gevinsten i dit madaffald

af | 2. nov 2021

Projekt Verdensmål i Værdikæden har gennem sit arbejde, rettet fokus mod gevinsten ved at udsortere madaffald. Projektet har derfor udarbejdet Danmarks første uvildige madaffaldsberegner, som viser den konkrete gevinst ved at udsortere madaffaldet til bioforgasning. Den viser tydeligt at der både er en klima-og miljømæssig gevinst.

Nu retter Altinget ligeledes blikket mod gevinsten i madaffaldet. Artiklen beretter om hvilke muligheder restaurationsbranchen står med, og det store potentiale der ligger i at udsortere affaldet, så det genanvendt som den ressource det er.

Ifølge Karen Panum Thisted, projektleder Verdensmål i Værdikæden hos Global Compact Network Denmark, ligger løsningen lige for: Brug biospanden.

”Faktisk vil jeg mene, at frugterne ikke er lavthængende, men nærmest ligger på jorden,”

Artiklen kan læses: Her

Madaffaldsberegneren kan findes: Her